Provedeme vás
celým
procesem

Nápad realizace výsadby
Získání souhlasu vlastníků pozemků
Návrh vhodného dotačního titulu
Příprava projektové dokumentace
Získání úředních dokladů a souhlasů
Podání žádosti o dotaci
Získání dotace
Výběrové řízení
Výsadba

Nyní
se podílíme
na těchto
projektech

Sousedská alej Kujavy

Výsadba s veřejností v Kujavách. Prostě, Sousedská alej se sousedy. Děkujeme za podporu Nadaci Partnerství a panu Mrázkovi za povýsadbovou organizaci a poskytnutí pozemku. :-)👍 „Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství a je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, individuálními dárci veřejné sbírky a partnery iniciativy Sázíme budoucnost.“.

Více o projektu »
2022—2024

200 hrušní pro Mendela

V roce dvoustého výročí zakladatele genetiky J. G. Mendela proběhla v Hynčicích u Vražného výsadba aleje 200 hrušní. Místní lidé i osobnosti z Moravy si tak mohli díky práce a píle našeho ČSOP týmu připomenout Mendelův odkaz.

video: https://1url.cz/uuSfv

Více o projektu »

S dřevinami
to umíme

Vysazujeme
aleje

Tvoříme remízy
a oplocenky

Zalesňujeme
pozemky

Vysazujeme
ovocné sady

Vytváříme
zasakovací pásy

Ořezáváme
stromy v rámci
údržby

Vysazujeme
aleje

Tvoříme remízy
a oplocenky

Zalesňujeme
pozemky

Vysazujeme
ovocné sady

Vytváříme
zasakovací pásy

Ořezáváme
stromy v rámci
údržby

Pomůžeme vám s
ekovýchovou

Vzdělávání dětí je naším posláním, proto pro základní školy pořádáme exkurze, komentované procházky Poodřím, edukační výsadby stromů a další vzdělávací akce.

4.11.2023

Alej svobody

Malé ohlédnutí výsadby Aleje svobody v Kujavách, kde naší členové pomáhali při organizaci. Děkujeme všem co jste se zapojili.

video: https://1url.cz/ZuSfN

Více o projektu »
10.11.2023

Výsadba se Starbucks

Další výborná výsadba v Jistebníku se skvělými holkami ze Starbucks ČR – konkrétně z Avionu.

Více o projektu »

Chceme,
aby po nás
něco zůstalo

Spolupracujeme s obcemi při tvorbě pozemkových úprav a usilujeme o trvale udržitelný rozvoj regionu a podpory šetrné turistiky v naší oblasti.

Cílem našeho spolku je ochrana přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova, péče o chráněná území nebo aktivní účast ve správních řízeních.

Chceme, aby po nás něco zůstalo i pro další generace.
A kromě toho nás to baví.