Provedeme vás celým procesem

1.
Nápad realizace výsadby
2.
Získání souhlasu vlastníků pozemků
3.
Návrh vhodného dotačního titulu
4.
Příprava projektové dokumentace
5.
Získání úředních dokladů a souhlasů
6.
Podání žádosti o dotaci
7.
Získání dotace
8.
Výběrové řízení
9.
Výsadba

Nyní se podílíme na těchto projektech

Ochrana páchníka hnědého

2018—2023

Hlavním cílem projektu je zajistit kontinuitu výskytu páchníka hnědého (Osmoderma eremita) v Evropsky významné lokalitě Poodří. Partneři projektu jsou ARNIKA-Centrum pro podporu občanů, Fundacja Ekorozwoju z Polska, Ostravská univerzita, ČSOP Studénka a Ministerstvo životního prostředí. Pětiletý projekt s rozpočtem zhruba 25 milionů korun spolufinancuje Evropská komise v rámci programu LIFE a české Ministerstvo životního prostředí.

Celkový rozpočet:
25 000 000 Kč
Více o projektu »

Remízy v CHKO

2018—2022

Výsadba více než 5000 stromů a keřů spolufinancována z OPŽP

Celkový rozpočet:
2 964 259 Kč
Více o projektu »

S dřevinami to umíme

Vysazujeme
aleje

Vysazujeme
ovocné sady

Tvoříme remízy
a oplocenky

Vytváříme
zasakovací pásy

Zalesňujeme
pozemky

Ořezáváme stromy
v rámci údržby

Pomůžeme vám s
ekovýchovou

Vzdělávání dětí je naším posláním, proto pro základní školy pořádáme exkurze, komentované procházky Poodřím, edukační výsadby stromů a další vzdělávací akce.

Proběhlé akce

Projektový den s páchníkem

Duben 2019

I když pršelo a bahno bylo všude, neodradilo nás ani žáky ze ZŠ T.G. Masaryka ze Studénky a pár příznivců přírody, vyrazit na procházku do Poodří za broukem páchníkem. Dvacítce žáků třetích až osmých tříd jsme ukázali zajímavé kouty chráněné přírody a historii Poodří. Cestou jsme narazili na místa, kde žije silně ohrožený druh Brouka Páchníka hnědého. Děti se dozvěděly nejen něco o životě a jeho přirozeném prostředí, ve kterém žije, ale i o to proč ho chceme zachránit. Více než dvou hodinovou procházku jsme zakončili průzkumem bobřího hradu na Jezerech slaňáky.

Více o akci »

Výsadba Hrušní s Galaxií

Říjen 2018

Žáci páté třídy soukromé ZŠ Galaxie v Novém Jičíně vysadili v poslední říjnový den padesátku hrušní. Pomohli jim rodiče, členové ČSOP Studénka a Arnika. V budoucnu stromy lidem přinesou ovoce, jehož zpracování má v Poodří dlouhou tradici. V kmenech se časem také vytvoří dutiny, které jsou vhodným domovem chráněného brouka páchníka a dalších vzácných živočichů, jako například sýčka. Výsadba hrušní je součástí pětiletého projektu s názvem Ochrana páchníka hnědého v EVL Poodří. Projekt z programu LIFE podpořila Evropská unie a MŽP ČR.

Více o akci »

Chceme,
aby po nás
něco zůstalo

Cílem našeho spolku je ochrana přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova, péče o chráněná území nebo aktivní účast ve správních řízeních.

Spolupracujeme s obcemi při tvorbě pozemkových úprav a usilujeme o trvale udržitelný rozvoj regionu a podpory šetrné turistiky v naší oblasti.

Chceme, aby po nás něco zůstalo i pro další generace.

A kromě toho nás to baví.