Provedeme vás celým procesem

1.
Nápad realizace výsadby
2.
Získání souhlasu vlastníků pozemků
3.
Návrh vhodného dotačního titulu
4.
Příprava projektové dokumentace
5.
Získání úředních dokladů a souhlasů
6.
Podání žádosti o dotaci
7.
Získání dotace
8.
Výběrové řízení
9.
Výsadba

Nyní se podílíme na těchto projektech

Ovocné stromořadí

2020—2023

Ovocné stromořadí podél cest v Hladkých Životicích.

Celkový rozpočet:
673 000 Kč
Více o projektu »

Biocentrum v Jistebníku

2020—2023

Biocentrum s výsadbou zhruba 3800 stromů a keřů.

Celkový rozpočet:
2 692 000 Kč
Více o projektu »

S dřevinami to umíme

Vysazujeme
aleje

Vysazujeme
ovocné sady

Tvoříme remízy
a oplocenky

Vytváříme
zasakovací pásy

Zalesňujeme
pozemky

Ořezáváme stromy
v rámci údržby

Pomůžeme vám s
ekovýchovou

Vzdělávání dětí je naším posláním, proto pro základní školy pořádáme exkurze, komentované procházky Poodřím, edukační výsadby stromů a další vzdělávací akce.

Akce

Výsadba selského sadu

13.11.2021

Výsadby jsou v plném proudu, teď nás čeká výsadba v Polance nad Odrou (28.10.) a nebo také 13.11.2021 výsadba selského sadu s kurzem ořezu stromů. Rádi vás uvidíme na jakékoliv výsadbě.

Více o akci »

Jarní výsadba

Výsadba stromů

Během jarních měsíců jsme vysázeli s dobrošema a s členy ČSOP zhruba dvě stovky stromů do krajiny. I když jsme museli kvůli covid 19 akci zrušit pro veřejnost a povolat jen své nejbližší, nakonec se dílo povedlo. Vysázeno bylo v rámci projektu LIFE na záchranu brouka páchníka za podpory Arniky – Centra pro podporu občanů.

Více o akci »

Chceme,
aby po nás
něco zůstalo

Cílem našeho spolku je ochrana přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova, péče o chráněná území nebo aktivní účast ve správních řízeních.

Spolupracujeme s obcemi při tvorbě pozemkových úprav a usilujeme o trvale udržitelný rozvoj regionu a podpory šetrné turistiky v naší oblasti.

Chceme, aby po nás něco zůstalo i pro další generace.

A kromě toho nás to baví.