Provedeme vás
celým
procesem

Nápad realizace výsadby
Získání souhlasu vlastníků pozemků
Návrh vhodného dotačního titulu
Příprava projektové dokumentace
Získání úředních dokladů a souhlasů
Podání žádosti o dotaci
Získání dotace
Výběrové řízení
Výsadba

Nyní
se podílíme
na těchto
projektech

Výsadba biokoridoru – Nad rybníky

Výsadba biokoridoru – Nad rybníky. Vysazeno celkem 2654 stromů a keřů.

Více o projektu »

Výsadba biokoridoru – Jistebník 2

Lokální biokoridor v Jistebníku. Výsadba 3340 stromů a keřů.

Více o projektu »

S dřevinami
to umíme

Vysazujeme
aleje

Tvoříme remízy
a oplocenky

Zalesňujeme
pozemky

Vysazujeme
ovocné sady

Vytváříme
zasakovací pásy

Ořezáváme
stromy v rámci
údržby

Vysazujeme
aleje

Tvoříme remízy
a oplocenky

Zalesňujeme
pozemky

Vysazujeme
ovocné sady

Vytváříme
zasakovací pásy

Ořezáváme
stromy v rámci
údržby

Pomůžeme vám s
ekovýchovou

Vzdělávání dětí je naším posláním, proto pro základní školy pořádáme exkurze, komentované procházky Poodřím, edukační výsadby stromů a další vzdělávací akce.

5.11.2022

Výsadba

Výsadba stromořadí ve Vražném…

Více o projektu »
12.02.2022

Workshop – ořezávání stromů

Workshop – ořezávání hlavatých vrb u rybníku Kačák.

Více o projektu »

Chceme,
aby po nás
něco zůstalo

Spolupracujeme s obcemi při tvorbě pozemkových úprav a usilujeme o trvale udržitelný rozvoj regionu a podpory šetrné turistiky v naší oblasti.

Cílem našeho spolku je ochrana přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova, péče o chráněná území nebo aktivní účast ve správních řízeních.

Chceme, aby po nás něco zůstalo i pro další generace.
A kromě toho nás to baví.