Nyní se podílíme na těchto projektech

Ochrana páchníka hnědého

2018—2023

Hlavním cílem projektu je zajistit kontinuitu výskytu páchníka hnědého (Osmoderma eremita) v Evropsky významné lokalitě Poodří. Partneři projektu jsou ARNIKA-Centrum pro podporu občanů, Fundacja Ekorozwoju z Polska, Ostravská univerzita, ČSOP Studénka a Ministerstvo životního prostředí. Pětiletý projekt s rozpočtem zhruba 25 milionů korun spolufinancuje Evropská komise v rámci programu LIFE a české Ministerstvo životního prostředí.

Celkový rozpočet:
25 000 000 Kč

Remízy v CHKO

2018—2022

Výsadba více než 5000 stromů a keřů spolufinancována z OPŽP

Celkový rozpočet:
2 964 259 Kč

Tyto projekty máme úspěšně za sebou

Hatěná stezka

2018

Informačního panel o Hatěné stezce, která se objevila po odplavení sedimentace v korytu Odry u Petřvaldíku. Jedná se stezku datovanou k dvanáctému století a zatím se neví, odkud a kam přesně vedla.