Nyní se podílíme na těchto projektech

2020—2023

Biocentrum v Bravanticích

Biocentrum s výsadbou více než dvou tisíc stromů. Mimo jiné v rámci projektu vznikly i terénní sníženiny, které slouží k zadržování vody v krajině.

Celkový rozpočet:
2 400 000 Kč
2020—2023

Biocentrum v Jistebníku

Biocentrum s výsadbou zhruba 3800 stromů a keřů.

Celkový rozpočet:
2 692 000 Kč

Biokoridor Psí potok

Výsadba biokoridoru u psího potoka. Výsadba celkem 2832 stromů a keřů

2020—2023

Extenzivní ovocný sad na Hublesce

Samotná výsadba 77 stromů a 7 keřů starých ovocných odrůd jako jsou jabloně, hrušně, oskeruše, moruše a dalších, proběhla na podzim 2020. Do výsadby se mimo jiné zapojili i dobrovolníci.

Sad bychom v budoucnu rádi využívali i pro pastvu ovcí a také jako místo k setkávání a vzdělávání veřejnosti. Sad zároveň zvýší biodiverzitu v dané lokalitě a doufáme, že se v něm i jednou usídlí brouk páchník. Nejen tímto projektem se snažíme inspirovat i ostatní k podobným počinům.

Celkový rozpočet:
635 000 Kč
2018—2023

Ochrana páchníka hnědého

Hlavním cílem projektu je zajistit kontinuitu výskytu páchníka hnědého (Osmoderma eremita) v Evropsky významné lokalitě Poodří. Partneři projektu jsou ARNIKA-Centrum pro podporu občanů, Fundacja Ekorozwoju z Polska, Ostravská univerzita, ČSOP Studénka a Ministerstvo životního prostředí. Pětiletý projekt s rozpočtem zhruba 25 milionů korun spolufinancuje Evropská komise v rámci programu LIFE a české Ministerstvo životního prostředí.

Celkový rozpočet:
25 000 000 Kč
2020—2023

Ovocné stromořadí

Ovocné stromořadí podél cest v Hladkých Životicích.

Celkový rozpočet:
673 000 Kč
2018—2028

Ovocný sad v areálu Koryta

Vysadili jsme 140 ovocných stromů a keřů v areálu Koryta v Bartošovicích, kde proběhla obnova sadu. více: https://ostrava.rozhlas.cz/byvaly-vojensky-areal-koryta-u-bartosovic-se-meni-ve-velky-ovocny-sad-7697025

Celkový rozpočet:
612 000 Kč
2018—2022

Remízy v CHKO

Výsadba více než 5000 stromů a keřů spolufinancována z OPŽP

Celkový rozpočet:
2 964 259 Kč

Výsadba biokoridoru – Jistebník 2

Lokální biokoridor v Jistebníku. Výsadba 3340 stromů a keřů.

Výsadba biokoridoru – Nad rybníky

Výsadba biokoridoru – Nad rybníky. Vysazeno celkem 2654 stromů a keřů.

Výsadba biokoridoru – Pod dálnicí

Výsadba biokoridoru Pod dálnicí. Vysazeno celkem 2300 stromů a keřů.

Tyto projekty máme úspěšně za sebou

Hatěná stezka

Informačního panel o Hatěné stezce, která se objevila po odplavení sedimentace v korytu Odry u Petřvaldíku. Jedná se stezku datovanou k dvanáctému století a zatím se neví, odkud a kam přesně vedla.

2018—2019

Volská stezka

o loňském otevření prvního zastavení u Bannerovy studánky jsou od 7. června 2019 zpřístupněny další tři zastavení – Sedlnické sněženky, Les Roveň a Historie neveselá staré cesty Na Lapači. vice na: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-na-trase-obnovovane-volske-stezky-vznikla-dalsi-tri-zastaveni Vše za podpory NET4GAS Blíž přírodě https://blizprirode.cz/

2021

Výsadba selského sadu a kurz ošetření stromů

Vysázeli jsme společně se skauty z Petřvaldu a širokou veřejností Selský sad. Na tomto místě jsou ještě pozůstatky starého sadu, který na tomto místě rostl.